vineri, 28 decembrie 2012

ISU Dâmboviţa - Controale în hoteluri, cabane şi vile


În această perioadă, cadrele Serviciului Prevenire din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa desfăşoară o serie de activităţi preventive la hoteluri, cabane, vile, moteluri şi unităţi unde se organizează Revelionul.
Cu această ocazie s-a efectuat instruirea factorilor de răspundere şi a personalului angajat privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor.

Pentru ca trecerea în noul an să fie un prilej de bucurie, iar sărbătorirea acestui moment să nu fie umbrită de evenimente nedorite, Inspecţia de Prevenire din cadrul I.S.U. “Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa vă reaminteşte câteva recomandări preventive:

Recomandări de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează Revelionul:

• numărul persoanelor participante să nu depaşească capacitatea maxim admisă; • să fie asigurate culoare şi căi de evacuare libere, marcate şi iluminate corespunzator; • asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor; • utilizarea corespunzătoare a instalaţiilor electrice de iluminat şi forţă aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

• întocmirea şi afişarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri; • în spaţiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5 m faţă de perdele şi draperii; • folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

• maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanţă de cel puţin 1,5m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi;

• se vor asigura rezerve de hrană, apă, medicamente cât şi dotarea cu generatoare de curent şi carburant suficient în locaţiile izolate din zona montană. ATENŢIE! Organizarea jocurilor de artificii se va face cu respectarea prevederilor legale, referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, respectarea distanţelor de siguranţă, asigurarea măsurilor de supraveghere şi intervenţie (personal, mijloace tehnice, etc.)

Recomandări pentru turiştii cazaţi în locaţiile unde se organizează Revelionul:

 din primele momente ale cazării, identificaţi căile de acces şi evacuare în caz de incendiu;  în spaţiile de cazare nu folosiţi consumatori electrici improvizaţi şi nu modificaţi destinaţia circuitelor electrice existente;  încercaţi să nu fumaţi în spaţiile de cazare, decât în locurile special amenajate;  supravegheaţi permanent copiii şi vorbiţi-le despre pericolul de incendiu;  anuntaţi rapid incendiile pe care le observaţi prin sistemul unic de urgenţă 112;

ATENŢIE !

Înainte de a părăsi spaţiul comercial, biroul sau locuinţa, verificaţi instalaţia electrică, instalaţia de alimentare cu gaze şi mijloacele de încălzire, asigurându-vă că:  nu aţi uitat mijloace de încălzire electrice sau alţi consumatori electrici sub tensiune;  aţi oprit alimentarea cu gaze a sobelor sau a aparatelor de gătit (aragazelor);  aţi stins focul în sobele alimentate cu combustibil solid. Toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” Dâmboviţa sunt pregătite pentru a face faţă evenimentelor ce s-ar putea produce în această perioadă, care sperăm să fie cât mai puţine, pentru ca cetăţenii judeţului să petrecă în linişte trecerea în noul an.

Personalul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa le urează dâmboviţenilor un An Nou plin de bucurii, multă sănătate, fericire şi linişte sufletească. LA MULŢI ANI !

Compartiment Informare şi Relaţii Publice – I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu