duminică, 24 februarie 2013

Dambovita - Scolile monitorizate 24 & 24


Aspecte legale privind asigurarea unui climat de ordine publică în unităţile de învăţământ


În vederea îmbunătăţirii climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în conformitate cu Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ , poliţia dâmboviţeană va lua toate măsurile specifice, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, pentru ca elevii să fie instruiţi cu privire la respectarea regulamentului intern şi a legislaţiei în vigoare. Astfel, potrivit art. 1 din Legea 35/2007, siguranţa în unităţile de învăţământ se realizează sub coordonarea prefectului şi este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a inspectoratelor scolare,a inspectoratului judeţean de poliţie şi jandarmerie şi a unităţilor şcolare.

În acest sens, la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea prefectului, se elaborează sistemul-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic de către reprezentanţii inspectoratului şcolar, ai inspectoratului de politie judeţean, ai inspectoratului de jandarmi judeţean şi ai autorităţii administraţiei publice locale, care se aprobă de prefect.

În fiecare unitate şcolară, consiliul profesoral, cu consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor, emite un regulament de ordine interioară, cu precizarea condiţiilor de acces în şcoală al profesorilor, elevilor si al vizitatorilor, regulament care este pus şi la dispoziţia inspectoratului de politie judeţean ori a inspectoratului de jandarmi judeţean.

Consiliile profesorale, cu acordul consiliului reprezentantiv al părinţilor şi cu consultarea reprezentanţilor elevilor, stabilesc pentru elevii unităţii de învaţămant respective cel putin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniforma, esarfa sau altele asemenea.

Prefectii, împreună cu reprezentanţi ai inspectoratului scolar, ai inspectoratului de politie judeţean, ai inspectoratului de jandarmi judetean si ai autoritatii administratiei publice locale, analizează trimestrial modul în care este asigurată protecţia unitătilor de învătamant


 Dambovita - Scolile monitorizate 24 din 24, ecuson, esarfa, Legea 35/2007, ordine publică în unităţile de învăţământ, uniforma, crime in scolile din dambovita,Şcolile din Dâmboviţa, monitorizate de oamenii legii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu